• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Шановні громадяни!
Опубліковано 16 червня 2016 року о 13:44

Повідомляємо, що з 16.06.2016 змінено тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій.

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Словенія

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка в євро

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

18

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

90

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

135

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

63

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

36

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

-

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

27

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

14

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

18

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

90

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

135

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

27

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

27

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

27

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

27

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

27

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

72

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

180

10

Видача довідки про належність до громадянства України

18

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

18

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

135

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

225

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

77

 

дворазової                                                                              

117

 

багаторазової

 

180

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

77

 

дворазової

117

 

багаторазової

 

180

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

разової

77

 

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

**Враховуючи принцип взаємності, для громадян Республіки Словенія вартість разової довгострокової візи становить 86 дол. США або 77 євро

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

9

2

Видача витребуваного документа

45

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

63

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

9

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

45

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

180

4

Видача довідки про засвідчення документа

18

. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

27

2

Реєстрація шлюбу

90

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

90

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

90

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

108

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

36

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

90

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

225

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

36

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

72

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

63

І. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 45 євро

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 360 євро

 

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 відсоток суми договору, але не менше 18 євро

 

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

63

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

36

54

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

45

63

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

36

є)

посвідчення заповітів

27

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

135

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 90 євро

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

135

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

27

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

27

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

54

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

54

 

9

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

27

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

27

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

27

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

27

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 180 євро

 

14

Прийняття на зберігання документа

36 євро за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро і не більше 180 євро

16

Вчинення морських протестів

90

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

18

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

27

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчиненням дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

90

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

9

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

63

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

180

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

108

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

36

 

  

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux