• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Словенією
Опубліковано 19 серпня 2012 року о 18:14

Профайл Словенії: https://www.investslovenia.org/business-environment/country-profile/

ВВП у 2019 році ВВП Словенії зріс на 3,2% та становив 53,3 млрд.дол., у 2018 році ВВП Словенії зріс на 6,4% та становив 50,5 млрд.дол., у 2017 році склав 49,2 млрд.дол, у 2016 – 40,4 млрд.дол, у 2015 - 38,4 млрд. дол, у 2014 році склав 37,246 млрд. дол, у 2013 році становив 35,275 млрд. дол, у 2012 році склав 35,466 млрд. дол.

ВВП на душу населення у 2019 році – 28,140 дол., у 2018 році – 24,277 дол, у 2017 році – 23,646 дол, у 2016 – 19,451 дол, у 2015 році – 18 600 дол, у 2014 році - 18 065 дол, у 2013 році - 17 128 дол, у 2012 році – 17 244 дол.

Станом на 2019 рік рівень середньої заробітної плати на місяць («нетто») становив 1314 євро, а «брутто» – 2020 євро.

Структура ВВП: послуги – 36 %, промисловість – 54 %, сільське і лісове господарство – 10 %.

Провідні сектори економіки: машинобудування, фармацевтика, чорна металургія, текстильна промисловість, виробництво електроприладів, деревообробна промисловість, виробництво спортивних товарів, сільське господарство.

Інвестиції:

За 2018 рік у словенську економіку залучено 7,9 млрд. дол прямих іноземних інвестицій.

Головними інвесторами в економіку Словенії є: Австрія, Швейцарія, Німеччина, Італія, Хорватія, Нідерланди, Франція, Люксембург, Велика Британія, Кіпр.

Консолідований Державний борг Республіки Словенія за останніми даними у 2019 році склав 65,6% ВВП (38,5 млрд. дол).

Ключовими торговельними партнерами в Словенії є Німеччина, Італія, Австрія, Хорватія, Франція.

Торговельно-економічні відносини між Україною та Словенією мають динамічний характер. 

Протягом 2009-2013 років спостерігалося постійне зростання обсягів взаємної торгівлі зі 196 млн. дол. США у 2009 р. до 341 млн. дол. США у 2013 р. 

За 2014-2015 рр. обсяги торгівлі скоротилися майже в 2 рази до 172 млн. дол. США. 

Відтоді, з 2016 року зберігається постійне зростання та відновлення обсягів взаємної торгівлі по всім позиціям.

Попри жорсткі негативні прогнози внаслідок оголошеного надзвичайного епідеміологічного стану, спричиненого коронавірусом Covid19, за 2020 рік обсяги взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Словенією навіть зросли на 3% та склали 324,5 млн.дол.США.

Сальдо залишається суттєво відмінним для України, що пояснюється тим, що ринок Словенії є набагато меншим, ніж ринок України. При розрахунках обсягів взаємної торгівлі на душу населення, ситуація виглядає таким чином, що Україна поставляє в Словенію товарів та послуг на кожного словенця значно більше (у 3 рази), ніж Словенія на кожного українця.


На основі даних Державної служби статистики України, за 2020 рік обсяги взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Словенією (у порівнянні з 2019 роком) збільшилися на 3та склали 324,5 млн. дол. США.

Обсяги торгівлі товарами збільшилися на 3,4та склали 293,7 млн. дол. США, де український експорт збільшився на 3,4та склав 40,3 млн. дол. США, імпорт зі Словенії – збільшився на 3,4% (253,3 млн. дол. США). Сальдо склало -213,1 млн. дол. США.

Обсяги торгівлі послугами зменшилися на 0,98% та склали 30,8 млн. дол. США, де український експорт зменшився на 0,09% та склав 22,1 млн. дол. США, імпорт зі Словенії – зменшився на 3,2% (8,7 млн. дол. США). Сальдо у торгівлі послугами для України позитивне та склало 13,4 млн. дол. США.ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ


 

Загалом збільшилися на 3% (324,5 млн. дол. США)


 

ТОВАРИ

ПОСЛУГИ

Загалом збільшилися на 3,4%

(293,7 млн. дол. США)

Загалом зменшилися на 0,98%

(30,8 млн. дол. США)Експорт з України

Імпорт зі Словенії

Експорт з України

Імпорт зі Словенії

збільшився на 3,4%

збільшився на 3,4%

зменшився на 0,09%

зменшився на 3,2%

40,3 млн.

дол. США

253,3 млн.

дол. США

22,1 млн.

дол. США

8,7 млн.

дол. США


Товарна структура товарообігу зі Словенією за 2020 рік виглядає таким чином. 

Український експорт до Словенії: деревина та вироби з деревини – 4,4 млн. дол. США (21% від загального обсягу експорту); залізничні локомотиви – 6,7 млн. дол. США (16,6%); свинець і вироби з нього – 3,1 млн. дол. США (7,9%); меблі – 3,02 млн. дол. США (7,5%); електричні машини - 2,96 млн. дол. США (7,4%); продукти неорганічної хімії – 2,8 млн. дол. США (7,1%); їстівні плоди та горіхи - 1,77 млн. дол. США (4,4%); екстракти дубильні - 1,5 млн. дол. США (3,8%); іграшки – 1,5 млн. дол. США (3,8%); реактори ядерні, котли, машини - 1,3 млн. дол. США (3,3%).

 

Словенський імпорт до України: фармацевтична продукція – 117,4 млн. дол. США (46,3% від загального обсягу імпорту); електричні машини – 35,8 млн. дол. США (14,1%); реактори ядерні, котли, машини – 23,7 млн. дол. США (9,4%); різнi харчовi продукти – 11,1 млн. дол. США (4,4%); папiр та картон – 7,9 млн. дол. США (3,1%); ефірні олії – 7,4 млн. дол. США (2,9%); екстракти дубильні – 6,2 млн. дол. США (2,4%); різноманітна хімічна продукція – 5,8 млн. дол. США (2,3%); вироби з чорних металiв - 5,3 млн. дол. США (2,1%); засоби наземного транспорту крім залізничного – 4,9 млн. дол. США (1,9%).

Традиційно, фармацевтична продукція займає першу сходинку у структурі словенського імпорту до України, забезпечуючи менше половини усього імпорту. Це пояснюється тим, що на території Словенії функціонує низка провідних всесвітньовідомих фармацевтичних компаній, таких як «КRКА» та «Lек а Sandoz соmраnу».

 

Структура торгівлі послугами за 2020 рік України зі Словенією виглядає таким чином. 

Український експорт: ділові послуги – 17,6 млн. дол. США (78,5% від загального обсягу експорту); транспортні послуги – 3,5 млн. дол. США (15,6%); послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 0,67 млн. дол. США (3%); послуги, пов’язані з подорожами – 0,17 млн. дол. США (0,5%)послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 0,16 млн. дол. США (0,4%) та ін. 

Словенський імпорт: послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 2,4 млн. дол. США (27,5%); ділові послуги – 2,1 млн. дол. США (24,1%); послуги з ремонту та технічного обслуговування – 1,08 млн.дол.США (12,4%); транспортні послуги – 1,05 млн. дол. США (12,1% від загального обсягу імпорту); послуги зі страхування – 0,76 млн. дол. США (8,7%); послуги, пов’язані з подорожами – 0,45 млн. дол. США (5,3%) та ін.

Інвестиційне співробітництво: за офіційними даними НБУ станом на 30 червня 2020 року загальний обсяг прямих інвестицій з Республіки Словенія в Україну склав 66,8 млн. дол. США., з яких 22,6 млн. – інструменти участі в капіталі, 44,3 млн. – боргові інструменти.

Основні інвестиції спрямовані в промисловість – 5,8 млн.дол.США (переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачання; каналізація; поводження з відходами), оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,5 млн.дол.США, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 3,5 млн.дол.США, операції з нерухомим майном – 1,3 млн.дол.США.

Дані щодо інвестицій зі Словенії у будівництво, інформацію та телекомунікації, професійну та наукову діяльність, надання інших видів послуг не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

В ході офіційного візиту Президента Республіки Словенія Б.Пахора в Україну 11 травня 2018 року значна частина переговорів була присвячена економічній співпраці. Було окремо відзначено, що словенський бізнес, в тому числі малий та середній, бере активну участь в інвестиціях в Україну - виграє тендери, зокрема ті, що оголошуються муніципалітетами, суб’єктами місцевого самоврядування за проектами Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

У ході офіційного візиту Президента України до Словенії у листопаді 2016 року було підписано Меморандум про партнерство між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством інфраструктури Словенії. На виконання згаданого меморандуму у вересні 2017 року словенська інжинірингова компанія Esotech d.d. відкрила представництво в Києві.

У квітні 2018 року Esotech d.d. виграла тендер на роботи з проектування реконструкції каналізаційних очисних споруд у м.Житомир та реконструкції насосної станції питної води м.Житомир. Реалізація проекту, загальна вартість якого складає 10,6 млн євро, забезпечить екологічно якісну очистку та утилізацію стічних вод, суттєву економію електроенергії та повну автоматизацію процесу очистки стічних вод. Проєкт наразі триває, частково фінансується  з боку Уряду Республіки Словенія.

Наприкінці 2020 року словенська компанія Riko d.o.o. разом з норвезькою компанією «САМВІ» виграла тендер ЄБРР та 4 грудня у м.Львів підписала з КП «Львівводоканал» Угоду на будівництво біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної і теплової енергії із осаду комунальних стічних вод на суму 31,5 млн. євро. Проект фінансується ЄБРР (15 млн. євро), НЕФКО (5 млн. євро), Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P (7,5 млн. євро грантові кошти) та Львівською міською радою (4 млн. євро).


Українські інвестиції в Словенії за даними Держстату не зазначаються.

За наявною в Посольстві інформацією, 21 листопада 2018 року словенська компанія SIJ - Slovenska industrija jekla (Словенська індустрія сталі) продала свою частку у 90,70% птахокомбінату м.Птуй (Словенія) українському ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Сума угоди не розголошується, водночас, за неофіційними даними, планований загальний обсяг українських інвестицій мав скласти близько 200 млн. євро протягом 4-5 років.


Головним двостороннім органом у сфері економічного співробітництва є Спільна українсько-словенська комісія з питань торговельно-економічного співробітництва. Останнє 8-ме засідання відбулося 12 лютого 2019 року у м.Київ, за результатами якого було підписано відповідний Протокол.

Окремо, 11 травня 2018 року в ході офіційного візиту Президента Республіки Словенія Б.Пахора в Україну було підписано Меморандум про наміри між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством економічного розвитку і технології Республіки Словенія щодо поглиблення економічного співробітництва.

Важливим кроком для активізації українсько-словенського торговельно-економічного співробітництва, стало підписання у листопаді 2014 року між ТПП України та Словенії Угоди про заснування Українсько-словенської ділової ради. Налагодження прямих контактів між українськими підприємствами та потенційними словенськими партнерами, що забезпечується у рамках функціонування Українсько-словенської ділової ради, сприяє розширенню ринків збуту українських товарів.

В рамках заходів щодо активізації двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та Словенією за підтримки Посольства України в Словенії та Українсько-словенської ділової ради, 12 лютого 2019 року в Києві та 22-23 травня 2017 року в Любляні відбулися Українсько-словенські бізнес-форуми.

З метою обговорення та вироблення спільних підходів до співробітництва бізнесу в умовах карантинних обмежень, 24 вересня 2020 року відбулася онлайн конференція «Україна-Словенія: торгово-економічне співробітництво під час глобальних змін». Під час заходу учасники відзначили важливість використання онлайн платформ для підприємництва, оскільки світова економіка суттєво постраждала внаслідок карантинних заходів і зараз світ має пристосовуватись до більш інтегрованих в онлайн реалій ведення бізнесу.


Перспективним в економічному плані є також поглиблення українсько-словенського міжрегіонального співробітництва. У цьому зв'язку Посольством вживаються необхідні заходи з метою підписання двосторонніх меморандумів про співробітництво між регіонами України та Словенії.

Протягом 2018-2019 року відбулося 11 навчальних візитів представників українських ОТГ до Словенії в рамках програми Ulead, під час яких було підписано у 2019 році - 10 меморандумів між українськими областями, об’єднаними територіальними громадами та муніципалітетами Словенії, у 2018 – 5 документів.


Висновки:

Загалом, словенська сторона розглядає український ринок як перспективний для ділового співробітництва не лише в плані використання експортного потенціалу українських підприємств, але й шляхом залучення інвестицій в економіку України.

Прогнозується, що подальшому розвитку українсько-словенських торговельно-економічних відносин сприятиме співробітництво у галузі новітніх та IT-технологій, альтернативних джерел енергії, екологічних проєктів, інфраструктурного будівництва, автомобільної індустрії, сільського господарства, харчової промисловості та туризму.

Активізації співробітництва у цих сферах сприяла б більш активна участь українських компаній в профільних заходах, зокрема на території Словенії.

Як заснувати компанію в Словенії: https://www.investslovenia.org/business-environment/establishing-a-company/

Які існують податки в Словенії, яка є система оподаткування? 

Детальніше: https://www.investslovenia.org/business-environment/taxes-and-accounting/

Словенське законодавство про державні закупівлі регулює правила укладання договорів відповідно до директив ЄС.

Закон Респуліки Словенія про державні закупівлі представляє імплементацію Директиви 2014/24/EС та Директиви 2014/25/EС. Він охоплює сфери будівництва, постачання та надання послуг, що укладаються центральними органами влади (уряд, регіональні та місцеві органи влади та установи), а також державними, напівдержавними та приватними структурами, які працюють у водній, енергетичній, транспортній та поштовій сфері (комунальні галузі). 

Закон Респуліки Словенія про державні закупівлі в галузі оборони та безпеки являє собою імплементацію Директиви 2009/81 / ЕС. Він охоплює будівельні роботи, поряд із контрактами на постачання та надання послуг, що укладаються в секторах оборони та безпеки.

Участь іноземних учасників торгів

Законодавство суворо забороняє будь-які дії органів державної влади, які б дискримінували іноземних учасників торгів.

Види процедур державних закупівель

Закон про державні закупівлі передбачає такі процедури:

- процедура низької вартості, яка може бути використана лише для державних закупівель до певного граничного значення: для товарів та послуг орієнтовною вартістю до 144 000 євро та для будівельних робіт з оціночною вартістю від 40 000 до EUR 500 000 (загальні сфери) та/або від 100 000 євро до 1 000 000 євро (інфраструктура);

- відкрита процедура, при якій кожен учасник, який відповідає критеріям відбору, може подати тендер. Більшість державних закупівель призначається у відкритому порядку;

- обмежена процедура, яка є двофазною процедурою: на першій фазі відома спроможність учасників торгів, а друга фаза зарезервована для комерційних аспектів торгів;

- процедура переговорів (у двох формах);

- інноваційне партнерство;

- конкурентний діалог або конкурентна процедура з переговорами;

- три види укладення договорів: рамкові угоди, електронні аукціони та динамічна система закупівель.

Закон про державні закупівлі в галузі оборони та безпеки має окремі особливості щодо процедур закупівель.

Інформація про державні закупівлі

Усі державні закупівлі, оціночна вартість яких перевищує певні граничні значення, повинні бути опубліковані на словенському порталі державних закупівель (Єдиний інформаційний портал), а у випадку більш високих цінностей - також в Офіційному журналі ЄС (TED).

Публікація публічної закупівлі складається з інформації про замовника, предмет закупівлі, критерії відбору, інформація про наявність тендерної документації, час та місце подання тендерної пропозиції, орієнтовний графік прийняття рішення стосовно укладання договору та контактної особи, яка може надати додаткові пояснення.

Єдиний інформаційний портал

На єдиному інформаційному порталі (www.enarocanje.si) має бути опубліковано:

- державні закупівлі із загальної сфери, орієнтовна вартість яких перевищує 20 000 євро (на товари та послуги) та/або 40 000 євро (на будівництво);

- державні закупівлі з інфраструктурної сфери, вартість яких перевищує 50 000 євро (для товарів і послуг) та/або 100 000 євро (на будівництво); і

- державні закупівлі у сфері оборони та безпеки, вартість яких перевищує 40 000 євро (на товари та послуги) та/або 80 000 євро (на будівництво).

Єдиний інформаційний портал надає всю необхідну інформацію безкоштовно. Інформація є лише словенською мовою, але іноземні учасники торгів також можуть подавати заявку.

Офіційний журнал ЄС

Замовник надсилає для публікації в Офіс офіційних публікацій Європейських Співтовариств усі державні договори, вартість яких, за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ), дорівнює або перевищує наступні граничні значення:

- державні закупівлі із загальної сфери, орієнтовна вартість яких перевищує 144 000 євро (на товари та послуги) та/або 5 548 000 євро (на будівництво);

- державні закупівлі з інфраструктурної сфери, вартість яких перевищує 443 000 євро (на товари та послуги) та/або 5 548 000 євро (на будівництво);

- державні закупівлі із сфери оборони та безпеки, вартість яких перевищує 400 000 євро (на товари та послуги) та/або 5 548 000 євро (на будівництво).

Такі державні закупівлі публікуються в Офіційному журналі ЄС (TED), а також на єдиному словенському інформаційному порталі. В Офіційному віснику ЄС коротка інформація про публікацію доступна англійською та іншими європейськими мовами.

Тендерна документація

Публікація публічної закупівлі повинна містити інформацію, де є доступною тендерна документація. Основна тендерна документація зазвичай публікується в Інтернеті; учасники торгів також можуть отримати тендерну документацію особисто, поштою, електронною поштою або факсом. Тендерна документація, як правило, доступна безкоштовно.

Подання пропозиції

Тендерна документація зазвичай доступна лише словенською мовою, і замовник також вимагає подати тендерну документацію словенською мовою. Іноземні учасники торгів можуть перекласти тендерну документацію зі словенської мови, а потім перекласти тендерну документацію на словенську мову; зв’язатися з місцевим словенським партнером, щоб подати спільну заявку; або залучити словенську дорадчу компанію, яка готує пропозицію.

Замовники можуть вимагати, щоб іноземні учасники торгів подали відповідні доказові документи від компетентних іноземних державних органів (якщо такі документи відсутні, учасник торгів може підписати заяву про те, щоб визнати, що вони відповідають певним критеріям відбору). Гарантія пропозиції зазвичай вимагається.

Відкриття торгів

Сесія відкриття торгів є публічною, за винятком випадків процедури публічних закупівель з переговорами та без попередньої публікації або конкурсної процедури з переговорами, коли замовник відповідно до закону не публікує повідомлення про державні закупівлі та проводить переговори з одним учасником торгів.

Обрання

Підрядні органи відбору обирають найбільш вигідну пропозицію на основі критеріїв, описаних у тендерній документації. Критерії не повинні бути дискримінаційними; вони повинні відповідати недискримінаційній процедурі відбору. Вони повинні бути логічно пов’язані з предметом публічних закупівель.

У відносно простих процедурах державних закупівель, критерій присудження, як правило, є найнижчою ціною. У складних процедурах державних закупівель критерії присудження зазвичай відображають найбільш вигідну пропозицію в поєднанні з різними іншими критеріями.

Правовий захист учасників торгів

Порядок перегляду у Словенії регулюється Законом про правовий захист у процедурах публічних закупівель. Якщо учасник тендеру вважає, що критерії присудження були дискримінаційними, в процедурах державних закупівель були деякі помилки або не були дотримані акти щодо державних закупівель, він може звернутися до Національної комісії з перегляду процедур публічних закупівель, яка є державним органом, створеним для контролювати законність процедур державних закупівель у Словенії.


Статистичні дані Республіки Словенія

www.stat.si

Профайл Словенії

Інформація щодо оподаткування в РС

https://www.investslovenia.org/business-environment/taxes-and-accounting/

Інформація щодо режиму іноземного інвестування

https://www.investslovenia.org/business-environment/fdi-in-slovenia/Огляд ключових секторів економіки Словенії:
Автомобілебудування

http://www.investslovenia.org/industries/automotive/ 


Хімія і фармацевтика

https://www.investslovenia.org/industries/chemicals-and-pharmaceuticals


Електрична промисловість і електроніка

https://www.investslovenia.org/industries/electrical-and-electronics


Інформаційно-комунікаційні технології

https://www.investslovenia.org/industries/ict


Логістика і дистрибуція

https://www.investslovenia.org/industries/logistics-and-distribution


Машинобудування і металообробка

https://www.investslovenia.org/industries/machining-and-metalworking


Деревопереробна промисловість

https://www.investslovenia.org/industries/wood-processing

Державне агентство з питань підприємництва, інновацій, інвестицій та туризму Словенії

http://www.spiritslovenia.si/en

Платформа обміну бізнес-пропозиціями Business Opportunities Exchange System (BORZA) - http://www.borza.org/en

База словенських компаній-експортерів http://www.sloexport.si/en/

Перелік виставково-ярмаркових заходів в Словенії у 2021 році

(слідкуйте за оновленнями у зв'язку з Covid19, залежно від епідеміологічної ситуації виставки можуть відбутися у відмінний від запланованого час)


Місто проведення виставкового заходу

Назва виставкового заходу

(мовою оригіналу та в перекладі українською)

Термін проведення виставкового заходу

Організатор виставкового заходу

(поштова адреса мовою оригіналу)

Спеціалізація виставкового заходу

м.Любляна

ALPE-ADRIA

Tourism and Leisure Show


Виставка з туризму та відпочинку

27.01.2021-30.01.2021

Ljubljana Exhibition and Convention Centre

Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 (0)1 3002600
Fax: +386 (0)1 3002628

www.ljubljanafair.com

http://www.alpeadria.si/en

Туризм, відпустки, подорожі, дозвілля

м.Любляна

Intronika Slovenia Ljubljana

 

Виставка автоматизації та робототехніки

16.02.2021-18.02.2021

CM d.o.o.

Pristovškova ulica 16
SI-3000 Vojnik, Slovenia

www.icm.si

https://icm.si/events/intronika-2021-slovenia-ljubljana/

Енергетика, енергоефективні технології, автоматизована та механізована промислова електроніка

м.Любляна

IFAM International Trade Fair of Automation and Mechatronic

 

Міжнародна виставка автоматизації та робототехніки

16.02.2021-18.02.2021

CM d.o.o.

Pristovškova ulica 16
SI-3000 Vojnik, Slovenia

www.icm.si

https://icm.si/events/ifam-2021-slovenia-ljubljana/


Енергетика, енергоефективні технології, автоматизована та механізована промислова електроніка

м.Любляна

60th Home Fair

 

Міжнародний ярмарок будівництва

09.03.2021-14.03.2021

Ljubljana Exhibition and Convention Centre

Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 (0)1 3002600
Fax: +386 (0)1 3002628

www.ljubljanafair.com

https://www.home-fair.si/

Інтер’єри, садівництво, вироби з деревини, будівельні матеріали, будівельні послуги, безпека, інжиніринг

м.Горня Радгона

8th International Fair of Defence, Security, Protection and Rescue SOBRA

 

Міжнародний ярмарок оборонних, пошуково-рятувальних засобів та технологій, засоби захисту

23.09.2021 – 25.09.2021

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2

SLO-9250 Gornja Radgona, Slovenia


Tel: +386 2 5642100
Fax: +386 2 5642160

[email protected]

http://www.sejem-sobra.si/

Безпека, оборонна промисловість, захист, військова безпека, технічні засоби персонального захисту, засоби порятунку, медична допомога, мала авіація

м.Цельє

MIS International Industry Fair

 

Міжнародна промислова виставка

08.06.2021 -  11.06.2021

Celjski Sejem d.d. 

Dečkova 1, 3102 Celje 

T: +386 3 54 33 000

F: +386 3 54 19 164

E: [email protected]

http://www.ce-sejem.si

https://ce-sejem.si/sejmi/mednarodni-industrijski-sejem/ 

Промислова електроніка, промислове очищення, виробництво машин та інструментів, провідні  технології, зварювальні технології

м.Горня Радгона

International Fair of Agriculture and Food AGRA


Міжнародний  ярмарок сільського господарства та продовольства AGRA

21.08.2021 – 26.08.2021

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2

SLO-9250 Gornja Radgona, Slovenia
Tel: +386 (0)2 5642100
Fax: +386 (0)2 5642160
[email protected]

http://www.sejem-agra.si

Харчова промисловість, агрокультура, пакування та логістика

м.Любляна

AMBIENT Ljubljana


Міжнародний ярмарок товарів та послуг для дому: будівництво, опалення та кондиціонування повітря, інтер'єрні вироби дизайну, захист і управління прилеглою територією будинку

09.11.2021-14.11.2021

Ljubljana Exhibition and Convention Centre

Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 (0)1 3002600
Fax: +386 (0)1 3002628

www.ljubljanafair.com

https://www.furniture-fair.si/


Інтер’єри, меблі, опалення та кондиціонування, безпека будинків, ландшафтний дизайн

м.Цельє

MOS Celje

International Trade Fair


Міжнародна виставка будівельних матеріалів та технологій

Наразі не визначено

Celjski Sejem d.d. 

Dečkova 1, 3102 Celje

T: +386 3 54 33 000

F: +386 3 54 19 164

[email protected]

http://www.ce-sejem.si

Будівництво та конструювання будинків, виробниче обладнання,  туризм, бізнес-послуги

м.Любляна

Nature-Health Fair

 

Міжнародний ярмарок екологічного харчування та технологій

20.10.2021-23.10.2021

Ljubljana Exhibition and Convention Centre

Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 (0)1 3002600
Fax: +386 (0)1 3002628

www.ljubljanafair.com

http://www.nature-health.si

Спортивне харчування, екологічні вироби, оздоровчі центри та програми

м.Горнья Радгона

International Fair of Packaging, Packaging Techniques and Logistics INPAK

International Fair of Packaging, Packing Techniques and Logistics

Міжнародна виставка упаковки, способів пакування та логістики

Наразі не визначено

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2

SLO-9250 Gornja Radgona, Slovenia
Tel: +386 (0)2 5642100
Fax: +386 (0)2 5642160

[email protected]

http://www.inpak.pomurski-sejem.si

Пакувальні вироби, пакувальні технології, логістика


При МЗС України створено Раду експортерів та інвесторів України. 

На сайті РЕІ https://rei.mfa.gov.ua/ можна ознайомитися з актуальною інформацією щодо потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів з українськими партнерами.

Як надіслати звернення української компанії щодо надання сприяння у просуванні продукції за кордоном можна знайти за цим посиланням.

Інвестиційний потенціал регіонів України (посилання на Google-диск)

Уповноважені особи в регіонах для контактів і супроводу інвесторів

Область

ПІБ  відповідальної особи

Посада

Телефон

Електронна адреса

Вінницька

Мережко Володимир Миколайович

Директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

+38 (0432) 66-14-39

+38 (0432) 53-09-59

[email protected]

Волинська

Степанцов Олександр Борисович

Перший заступник голови облдержадміністрації

+38 (0332) 778 104

[email protected]

Кресак Юрій Юрійович

Начальник управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдержадміністрації

+38 (0332) 778 108

+38 (050) 548 88 97

[email protected]

[email protected]

Дніпропетровська

Литвин Віталій Вікторович

Радник голови облдержадміністрації

+38 (056) 742-83-03

[email protected]

Донецька

Головко Оксана Петрівна

Директор департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин

+38 (050) 214-87-04

[email protected]

Житомирська

Шатило Олексій Анатолійович

Директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації

+38 (0412) 47-45-87

+38 (0412) 47-38-83

+38 (0412) 47-45-93

[email protected]

Доценко Олег Михайлович

Заступник директора - начальник управління інвестиційно-інноваційної діяльності, зовнішніх зносин, адміністративно-дозвільної діяльності та розвитку підприємництва департаменту  економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації

Закарпатська

Мікулін Віктор Петрович

Заступник голови облдержадміністрації

+38 (0312) 69-61-03

[email protected]

Мойш-Шіман Рената Василівна

Начальник управління зовнішньоекономічних зв'язків,інвестицій та транскордонного співробітництва

+38 (0312) 61-77-21

+38 (0312) 61-77-13

[email protected]

Ігнатюк Олена Юріївна

Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій

+38 (0312) 23-71-85

[email protected]

Запорізька

Бойко Артур Юрійович

Начальник Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації

+38 (061) 224-65-69

+38 (061) 224-66-63

[email protected]

Івано-Франківська

Романюк Дмитро Михайлович

начальник управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

+38 (0342) 55-20-42

[email protected]

Київська

Несен Євген Володимирович

Заступник директора департаменту - начальник управління інвестицій департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

+38 (044) 286-85-08

[email protected]

Кіровоградська

Рахуба Ніна Афанасіївна

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

+38 (0522) 24-18-54

[email protected]

Луганська

Богдан Дмитро Леонідович

Заступник директора -начальник управління міжнародної технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиціцйної діяльності департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

+38 (06452) 2-30-33

[email protected]

Львівська

Матис Роман Євгенович

Начальник управління інвестиційної політики департаменту економічної політики облдержадміністрації

+38 (067) 676-70-07

[email protected]

Миколаївська

Федорак Віталій Васильович

Головний спеціаліст департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

+38 (093) 846-89-20

[email protected]

Одеська

Шипович Люба

Директор департаменту "Агентства з питань інвестицій та розвитку" Одеської облдержадміністрації

+38 (048) 71-89-491

[email protected]

Семенов Сергій

Начальник управління залучення, супроводу і моніторингу інвестиційних проектів департаменту "Агентства з питань інвестицій та розвитку" Одеської облдержадміністрації

[email protected]

Полтавська

Іщенко Інна Сергіївна

Директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА

+38 (0532) 56-12-43

+38 (0532) 27-24-71

[email protected]

Рівненська

Янушевський Дмитро Ігорович

Директор агенції "ІнвестІнРівне"

+38 (067) 363-48-38                        +38 (0362) 269-565

[email protected]

Сумська

Марченко Олександр Олексійович

Перший заступник голови облдержадміністрації

+38 (0542) 60-77-40

 [email protected]

Сітак Олександр Михайлович

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

+38 (0542) 63-13-25

Тернопільська

Качурівська Оксана Романівна

Головний спеціаліст відділу міжнародних зв'язків та фандрайзингу управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації

+38 (0352) 52-08-65

[email protected]

Палцан Маріанна В'ячеславівна

Головний спеціаліст відділу інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації

+38 (0352) 52-08-65

[email protected]

Харківська

Коновалова Ірина Василівна

Заступник директора департаменту економіки і міжнародних відносин облдержадміністрації - начальник управління аналітки, прогнозування та зведення інформації

+38 (057) 705-10-51

[email protected]

Херсонська

Ованесян Анаіт Олександрівна

Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів-начальник управління інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності

+38 (095) 761-97-66

[email protected]

Хмельницька

Левицький Максим Антонович

Директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

+38 (0382) 72-09-31

+38 (093) 340-78-81

[email protected]

Черкаська

Березань Ярослав Григорович

Заступник голови облдержадміністрації

+38 (097) 512-45-46

[email protected]

Карманнік Роман Володимирович

Директор департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації

+38 (098) 715-24-73

[email protected]

Чернівецька

Деркач Борис Євгенович

Директор Державної бюджетної установи "Чернівецький регіональний центр з інвестицій та розвитку"

+38 (0372) 90-79-02

[email protected]

Чернігівська

Свириденко Юлія Анатоліївна

Директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

+38 (0462) 669-354

[email protected]

м. Київ

Принада Світлана Ігорівна

Директор департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради

+38 (044) 202-77-99

[email protected]

Містюк Олег Олександрович

Генеральний директор комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради

+38 (044) 289-53-51

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux