• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Словенією
Опубліковано 19 серпня 2012 року о 18:14

Профайл Словенії: https://www.investslovenia.org/business-environment/country-profile/

Словенія є однією з небагатьох країн зі 100% макроекономічною стабільністю, що забезпечує низький ризик для інвесторів. Економіка диверсифікована і добре інтегрована в європейський виробничий ланцюг.

Економіка Словенії була стабільною, маючи стабільні темпи зростання в минулому та оптимістичні прогнози на наступні роки, низьку інфляцію, великий профіцит рахунку поточних операцій (понад 8,5% ВВП), профіцит бюджету, а також зниження державного боргу.

Послуги забезпечують більшу частину загальної доданої вартості, але Словенію відрізняє велика частка промисловості: з більш ніж 28% часткою загальної доданої вартості вона є третьою найбільш промислово розвиненою державою-членом ЄС. На промисловість також припадає 80% приватних інвестицій у НДДКР.

ВВП . Прогноз на 2023 рік: ВВП зріс на 1% і складає 62 млрд. євро.

ВВП на душу населення. Прогноз на 2023 рік: ВВП на душу населення зросте з 27,000 євро в 2022 році до 29,300 євро в 2023 році.

Прогнозується, що середня заробітня плата за 2023 рік зросте  на 6%, а чистий дохід – на 0,6%. Зростання рівня зайнятості буде досить незначним – на 0,2%.

Структура ВВП: послуги – 36 %, промисловість – 54 %, сільське і лісове господарство – 10 %.

У зв’язку зі зростанням реального ВВП, державний борг зменшився з 72% в 2022 році до 67% в 2023 році. Фіскальний дефіцит залишається понад 3% ВВП, і прогнозується, що він не зміниться до 2024 року.

Провідні сектори економіки: машинобудування, фармацевтика, чорна металургія, текстильна промисловість, виробництво електроприладів, деревообробна промисловість, виробництво спортивних товарів, сільське господарство.

Інвестиції:

Дані та аналіз ОЕСР показують, що щодо частки вхідних прямих іноземних інвестицій у ВВП та частки обсягу прямих іноземних інвестицій у ВВП, Словенія продовжує займати позицію серед шести останніх держав-членів ЄС.

Головними інвесторами в економіку Словенії є: Австрія, Швейцарія, Німеччина, Італія, Хорватія, Нідерланди, Франція, Люксембург, Велика Британія, Кіпр.

Ключовими торговельними партнерами в Словенії є Німеччина, Італія, Австрія, Хорватія, Франція.

Товарообіг Словенії змінився з 2,2 млрд. євро дефіциту в 2022 році до 600 млн. профіциту в 2023 році. Експорт товарів зріс на 1,4%, а експорт послуг – на 5,4%, передусім завдяки розвитку туризму та інших видів послуг.


Торговельно-економічні відносини між Україною та Словенією мають динамічний характер. 

Протягом 2009-2013 років спостерігалося постійне зростання обсягів взаємної торгівлі зі 196 млн. дол. США у 2009 р. до 341 млн. дол. США у 2013 р. 

За 2014-2015 рр. обсяги торгівлі скоротилися майже в 2 рази до 172 млн. дол. США. 

Відтоді, з 2016 року зберігається постійне зростання та відновлення обсягів взаємної торгівлі по всім позиціям.

За січень-липень 2023 року товарообіг між Україною та Словенією склав
173,2 млн дол. США, що на 1,8% більше обсягів торгівлі товарами за відповідний період минулого року. Обсяги експорту українських товарів до Словенії склали 36,8 млн дол. США та зросли на 7,8%, обсяги імпорту зросли на 0,3% та склали 136,4 млн дол. США. Сальдо за цей період негативне для України і складає -99,6 млн дол. США.

У структурі експорту українських товарів до Словенії переважають поставки: залізничних  локомотивів – 15,6%; деревини і виробів з деревини – 14,8%; чорних металів – 10,3%; цукру і кондитерських виробів з цукру – 10,3%; електричних машин – 8,6%; меблів – 5,8%; свинцю і виробів з нього – 5,0%; жирів та олії тваринного або рослинного походження – 4,9%; зернових культур – 3,3%.

У структурі імпорту словенських товарів домінують поставки: фармацевтичної продукції – 40,3%; електричних машин – 8,8%; паперу та картону – 8,7%; реакторів ядерних, котлів, машин – 6,4%; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – 5,7%; пластмас, полімерних матеріалів – 3,9%; екстрактів дубильних – 3,3%; ефiрних олій – 3,1%.

У 2022 році обсяги торгівлі послугами склали 25,2 млн дол. США та знизились у порівнянні з 2021 роком на 34,5%, при цьому експорт послуг з України до Словенії склав 18,4 млн дол. США і зменшився на 30,1%, імпорт словенських послуг в Україну склав 6,8 млн дол. США та зменшився на 44%. Позитивне для України сальдо за цей період склало +11,6 млн дол. США.

У структурі експорту послуг до Словенії з України домінували:

ділові послуги – 83,9%;

транспортні послуги – 13,4%;

послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 1,4%.

У структурі імпорту послуг із Словенії до України домінували:

транспортні послуги – 34%;

ділові послуги – 14%;

послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 11,5%;

послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 10,2%;

послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 9,4%.

Інвестиційне співробітництво: за офіційними даними НБУ станом на 2021 рік загальний обсяг прямих інвестицій з Республіки Словенія в Україну склав 71,5 млн. дол. США., з яких 24,1 млн. – інструменти участі в капіталі, 47,3 млн. – боргові інструменти.


Як заснувати компанію в Словенії: https://www.investslovenia.org/business-environment/establishing-a-company/

Реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю з одним засновником можна здійснити онлайн через державний портал e-VEM ( http://evem.gov.si ) і ця послуга є безкоштовною. Для того, щоб зареєструвати ТОВ таким чином, засновник повинен мати: отримати словенський цифровий сертифікат, наданий одним із центрів сертифікації; отримати словенський податковий номер в офісі податкової адміністрації ; використовувати встановлену форму Акту про заснування; відкрити електронну книгу рішень; і повністю сплатити капітал готівкою.

Товариство з обмеженою відповідальністю з одним або кількома засновниками можна зареєструвати в будь-якому зі 150 словенських бізнес-центрів (SPOT) по всій Словенії. Реєстрація безкоштовна. Для того, щоб зареєструвати ТОВ у такий спосіб, необхідно виконати певні умови: подати встановлену форму Акту про заснування та повністю внести статутний капітал готівкою. При реєстрації повинні бути присутні всі засновники компанії.

Коли компанія зареєстрована в Інтернеті або через SPOT, вона також автоматично вноситься до судового реєстру та до Словенського бізнес-реєстру AJPES (Агентство Республіки Словенія з публічної юридичної документації та супутніх послуг). 

Якщо певні умови для реєстрації компанії онлайн або через SPOT не виконуються, ТОВ необхідно зареєструвати через нотаріуса з витратами від 300 до 500 євро. Податковий номер Словенії необхідно отримати в офісі податкової адміністрації перед реєстрацією.

Словенське законодавство не обмежує іноземців в відкритті і веденні бізнесу в країні. Сектори економіки відкриті для інвестицій, але в окремих випадках іноземці не мають права мати 100% власності бізнесу. Це стосується таких сфер:

-    49% власності в аудиторських компаніях

-    33% власності в компаніях телебачення чи новин

-    24% власності в брокерських компаніях

-    20% власності в інвестиційних фондах

-    10% власності в компаніях з управління фондами, що спеціалізуються на проектах з приватизації.

Компанії та приватні підприємці, не зареєстровані в Словенії (іноземні компанії та іноземні приватні підприємці), можуть здійснювати свою діяльність через філію, зареєстровану в Словенії. Філія не є юридичною особою, але може здійснювати всю господарську діяльність, яку може здійснювати материнська компанія. Філія здійснює свою господарську діяльність від імені та за дорученням материнської компанії. 

У господарських операціях необхідно використовувати назву та адресу материнської компанії. Материнська компанія несе відповідальність за всіма зобов'язаннями філії. Положення про зареєстровані назви, юридичні адреси, господарську діяльність, представництва та комерційну таємницю також поширюються на філії. 

Відділення іноземної компанії можна зареєструвати через нотаріуса. Призначення довіреної особи є обов’язковим, хоча не обов’язково, щоб довірена особа мала постійне місце проживання в Словенії. Заява про реєстрацію має бути подана представником іноземної компанії та повинна містити назву філії та її юридичну адресу, її діяльність, довірену особу та інші відомості та супроводжувати встановленими документами. Філії іноземних компаній мають подавати річні звіти.

Словенське законодавство про державні закупівлі регулює правила укладання договорів відповідно до директив ЄС.

Закон Респуліки Словенія про державні закупівлі представляє імплементацію Директиви 2014/24/EС та Директиви 2014/25/EС. Він охоплює сфери будівництва, постачання та надання послуг, що укладаються центральними органами влади (уряд, регіональні та місцеві органи влади та установи), а також державними, напівдержавними та приватними структурами, які працюють у водній, енергетичній, транспортній та поштовій сфері (комунальні галузі). 

Закон Респуліки Словенія про державні закупівлі в галузі оборони та безпеки являє собою імплементацію Директиви 2009/81 / ЕС. Він охоплює будівельні роботи, поряд із контрактами на постачання та надання послуг, що укладаються в секторах оборони та безпеки.

Участь іноземних учасників торгів

Законодавство суворо забороняє будь-які дії органів державної влади, які б дискримінували іноземних учасників торгів.

Види процедур державних закупівель

Закон про державні закупівлі передбачає такі процедури:

- процедура низької вартості, яка може бути використана лише для державних закупівель до певного граничного значення: для товарів та послуг орієнтовною вартістю до 144 000 євро та для будівельних робіт з оціночною вартістю від 40 000 до EUR 500 000 (загальні сфери) та/або від 100 000 євро до 1 000 000 євро (інфраструктура);

- відкрита процедура, при якій кожен учасник, який відповідає критеріям відбору, може подати тендер. Більшість державних закупівель призначається у відкритому порядку;

- обмежена процедура, яка є двофазною процедурою: на першій фазі відома спроможність учасників торгів, а друга фаза зарезервована для комерційних аспектів торгів;

- процедура переговорів (у двох формах);

- інноваційне партнерство;

- конкурентний діалог або конкурентна процедура з переговорами;

- три види укладення договорів: рамкові угоди, електронні аукціони та динамічна система закупівель.

Закон про державні закупівлі в галузі оборони та безпеки має окремі особливості щодо процедур закупівель.

Інформація про державні закупівлі

Усі державні закупівлі, оціночна вартість яких перевищує певні граничні значення, повинні бути опубліковані на словенському порталі державних закупівель (Єдиний інформаційний портал), а у випадку більш високих цінностей - також в Офіційному журналі ЄС (TED).

Публікація публічної закупівлі складається з інформації про замовника, предмет закупівлі, критерії відбору, інформація про наявність тендерної документації, час та місце подання тендерної пропозиції, орієнтовний графік прийняття рішення стосовно укладання договору та контактної особи, яка може надати додаткові пояснення.

Єдиний інформаційний портал

На єдиному інформаційному порталі (www.enarocanje.si) має бути опубліковано:

- державні закупівлі із загальної сфери, орієнтовна вартість яких перевищує 20 000 євро (на товари та послуги) та/або 40 000 євро (на будівництво);

- державні закупівлі з інфраструктурної сфери, вартість яких перевищує 50 000 євро (для товарів і послуг) та/або 100 000 євро (на будівництво); і

- державні закупівлі у сфері оборони та безпеки, вартість яких перевищує 40 000 євро (на товари та послуги) та/або 80 000 євро (на будівництво).

Єдиний інформаційний портал надає всю необхідну інформацію безкоштовно. Інформація є лише словенською мовою, але іноземні учасники торгів також можуть подавати заявку.

Офіційний журнал ЄС

Замовник надсилає для публікації в Офіс офіційних публікацій Європейських Співтовариств усі державні договори, вартість яких, за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ), дорівнює або перевищує наступні граничні значення:

- державні закупівлі із загальної сфери, орієнтовна вартість яких перевищує 144 000 євро (на товари та послуги) та/або 5 548 000 євро (на будівництво);

- державні закупівлі з інфраструктурної сфери, вартість яких перевищує 443 000 євро (на товари та послуги) та/або 5 548 000 євро (на будівництво);

- державні закупівлі із сфери оборони та безпеки, вартість яких перевищує 400 000 євро (на товари та послуги) та/або 5 548 000 євро (на будівництво).

Такі державні закупівлі публікуються в Офіційному журналі ЄС (TED), а також на єдиному словенському інформаційному порталі. В Офіційному віснику ЄС коротка інформація про публікацію доступна англійською та іншими європейськими мовами.

Тендерна документація

Публікація публічної закупівлі повинна містити інформацію, де є доступною тендерна документація. Основна тендерна документація зазвичай публікується в Інтернеті; учасники торгів також можуть отримати тендерну документацію особисто, поштою, електронною поштою або факсом. Тендерна документація, як правило, доступна безкоштовно.

Подання пропозиції

Тендерна документація зазвичай доступна лише словенською мовою, і замовник також вимагає подати тендерну документацію словенською мовою. Іноземні учасники торгів можуть перекласти тендерну документацію зі словенської мови, а потім перекласти тендерну документацію на словенську мову; зв’язатися з місцевим словенським партнером, щоб подати спільну заявку; або залучити словенську дорадчу компанію, яка готує пропозицію.

Замовники можуть вимагати, щоб іноземні учасники торгів подали відповідні доказові документи від компетентних іноземних державних органів (якщо такі документи відсутні, учасник торгів може підписати заяву про те, щоб визнати, що вони відповідають певним критеріям відбору). Гарантія пропозиції зазвичай вимагається.

Відкриття торгів

Сесія відкриття торгів є публічною, за винятком випадків процедури публічних закупівель з переговорами та без попередньої публікації або конкурсної процедури з переговорами, коли замовник відповідно до закону не публікує повідомлення про державні закупівлі та проводить переговори з одним учасником торгів.

Обрання

Підрядні органи відбору обирають найбільш вигідну пропозицію на основі критеріїв, описаних у тендерній документації. Критерії не повинні бути дискримінаційними; вони повинні відповідати недискримінаційній процедурі відбору. Вони повинні бути логічно пов’язані з предметом публічних закупівель.

У відносно простих процедурах державних закупівель, критерій присудження, як правило, є найнижчою ціною. У складних процедурах державних закупівель критерії присудження зазвичай відображають найбільш вигідну пропозицію в поєднанні з різними іншими критеріями.

Правовий захист учасників торгів

Порядок перегляду у Словенії регулюється Законом про правовий захист у процедурах публічних закупівель. Якщо учасник тендеру вважає, що критерії присудження були дискримінаційними, в процедурах державних закупівель були деякі помилки або не були дотримані акти щодо державних закупівель, він може звернутися до Національної комісії з перегляду процедур публічних закупівель, яка є державним органом, створеним для контролювати законність процедур державних закупівель у Словенії.

Торгово-промислова палата Словенії  https://www.gzs.si/
Енергетична торгова асоціація https://ezs.si/
Торговельна асоціація ярмарок https://www.gzs.si/zbornica_industrije_sejmov_in_srecanj/
Асоціація сільськогосподарських виробників https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij
Туристична асоціація Словенії https://tgzs.si/domov/
Статистичні дані Республіки Словенія

www.stat.si

Профайл Словенії

Інформація щодо оподаткування в РС

https://www.investslovenia.org/business-environment/taxes-and-accounting/

Інформація щодо режиму іноземного інвестування

https://www.investslovenia.org/business-environment/fdi-in-slovenia/Огляд ключових секторів економіки Словенії:
Автомобілебудування

http://www.investslovenia.org/industries/automotive/ 


Хімія і фармацевтика

https://www.investslovenia.org/industries/chemicals-and-pharmaceuticals


Електрична промисловість і електроніка

https://www.investslovenia.org/industries/electrical-and-electronics


Інформаційно-комунікаційні технології

https://www.investslovenia.org/industries/ict


Логістика і дистрибуція

https://www.investslovenia.org/industries/logistics-and-distribution


Машинобудування і металообробка

https://www.investslovenia.org/industries/machining-and-metalworking


Деревопереробна промисловість

https://www.investslovenia.org/industries/wood-processing

Державне агентство з питань підприємництва, інновацій, інвестицій та туризму Словенії

http://www.spiritslovenia.si/en

Платформа обміну бізнес-пропозиціями Business Opportunities Exchange System (BORZA) - http://www.borza.org/en

База словенських компаній-експортерів http://www.sloexport.si/en/

Перевірка даних словенських компаній: https://www.ajpes.si/ та https://www.bizi.si/

Міжнародні торгово-промислові  виставки і ярмарки, 

що проводяться у 2024 році в Словенії

 

Місто проведення виставкового заходу

Назва виставкового заходу

(мовою оригіналу та в перекладі українською)

Термін проведення виставкового заходу

Організатор виставкового заходу

(поштова адреса мовою оригіналу)

Спеціалізація виставкового заходу

м.Любляна

ALPE-ADRIA

Tourism and Leisure Show

Виставка з туризму та відпочинку

31.01.2024-3.02.2024

Ljubljana Exhibition and Convention Centre

Dunajska cesta 10 1000 Ljubljana, Slovenia Tel: +386 (0)1 3002600 Fax: +386 (0)1 3002628

www.ljubljanafair.com

http://www.alpeadria.si/en

Туризм, відпустки, подорожі, дозвілля

м.Цельє

Agritech 

 

Міжнародна виставка агротехніки

01.02.2024 - 4.02.2024

Celjski Sejem d.d. 

Dečkova 1, 3102 Celje 

T: +386 3 54 33 000

F: +386 3 54 19 164

E: [email protected]

 

http://agritech.ce-sejem.si/en/

 

Сучасні агротехнології, будівництво агромашин та техніки, лісогосподарська техніка

м.Цельє

ApiSlovenia
Міжнародна виставка меду

16.03.2024-17.03.2024

Celjski Sejem d.d. 

Dečkova 1, 3102 Celje 

T: +386 3 54 33 000

F: +386 3 54 19 164

E: [email protected]

 

http://agritech.ce-sejem.si/en/

 

Мед і вироби з нього

м.Горня Радгона

International fair of hunting and fishing

Ярмарок устаткування для риболовлі та полювання

5.04.2024-7.04.2024

Pomurski sejem d.d.Cesta na stadion 2SLO-9250 Gornja Radgona, Slovenia Tel: +386 (0)2 5642100 Fax: +386 (0)2 5642160 [email protected]

http://www.sejem-agra.si

 

Ярмарок устаткування для риболовлі та полювання

м.Горня Радгона

MEGRA – International Fair of Building, Energy and Communal Supply

Міжнародний ярмарок будівництва та енергетики

17.04.2024-19.04.2024

Pomurski sejem d.d.Cesta na stadion 2SLO-9250 Gornja Radgona, Slovenia Tel: +386 (0)2 5642100 Fax: +386 (0)2 5642160 [email protected]

http://www.sejem-agra.si

 

Будівельні матеріали, послуги, меблева індустрія, водо та електроінсталяції. Енергетика, відновлювальні джерела енергіїм.Горня Радгона

International Fair of Agriculture and Food AGRA

Міжнародний ярмарок сільського господарства та продовольства AGRA

24.08.2024 – 29.08.2024

Pomurski sejem d.d.Cesta na stadion 2SLO-9250 Gornja Radgona, Slovenia Tel: +386 (0)2 5642100 Fax: +386 (0)2 5642160 [email protected]

http://www.sejem-agra.si

 

Харчова промисловість, агрокультура, пакування та логістика

м.Цельє

MOS Celje

International Trade Fair

Міжнародна виставка будівельних матеріалів та технологій

18.09.2024 – 22.09.2024

Celjski Sejem d.d. 

Dečkova 1, 3102 Celje 

T: +386 3 54 33 000

F: +386 3 54 19 164

E: [email protected]

http://www.ce-sejem.si

Будівництво та конструювання будинків, виробниче обладнання, туризм, бізнес-послуги

 


Кілька факторів роблять Словенію привабливим місцем для торгівлі та інвестицій. Словенія, створена парламентською демократією зі стабільною правовою та нормативною базою, має чудову та повністю модернізовану комунікаційну та транспортну інфраструктуру з великим портом на Адріатичному морі, що забезпечує легкий доступ та близькість до ринків Центральної Європи та Балкан. Уряд перебуває на ранніх етапах будівництва другої залізничної лінії від порту Копер до внутрішнього міста Дівача, що значно збільшить його спроможність переміщувати вантажі до Центральної Європи. Він має добре освічену та професійну робочу силу з високим рівнем володіння англійською мовою та низку фірм, що спеціалізуються у галузях високих технологій. 

Як член Шенгенської зони, ЄС та єврозони, Словенія добре інтегрована у великі європейські та регіональні ринки. Банківський сектор Словенії стає все більш відкритим, оскільки в останні роки уряд продав більшу частину своєї частки в Nova Ljubljanska Banka (NLB), Nova Kreditna Banka Maribor (NKBM) і Abanka. 

Основні галузі, що розвиваються, включають сектор високих технологій, інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ), енергетика, фінансові послуги, хімічна промисловість, фармацевтика та логістика/транспорт.

Для подачі заявки на експорт, українська компанія може скористатись платформою "Nazovni":https://nazovni.online/ 

Також вже створена нова платформа для реалізації проектів з відбудови в Україні "Назовні Тех": https://nazovni.tech/

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux