• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Словенією
Опубліковано 19 серпня 2012 року о 18:14

Профайл Словенії: https://www.investslovenia.org/business-environment/country-profile/

Словенія є однією з небагатьох країн зі 100% макроекономічною стабільністю (Індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за 2019 р.), що забезпечує низький ризик для інвесторів. Більше того, показники Світового банку «Ведення бізнесу 2021» ставлять Словенію на 37 місце серед 190 світових економік, що підкреслює прагнення Словенії створити стимулюючі умови для ведення бізнесу. Економіка диверсифікована і добре інтегрована в європейський виробничий ланцюг.

Економіка Словенії була стабільною, маючи стабільні темпи зростання в минулому та оптимістичні прогнози на наступні роки, низьку інфляцію, великий профіцит рахунку поточних операцій (понад 8,5% ВВП), профіцит бюджету, а також зниження державного боргу.

Послуги забезпечують більшу частину загальної доданої вартості, але Словенію відрізняє велика частка промисловості: з більш ніж 28% часткою загальної доданої вартості вона є третьою найбільш промислово розвиненою державою-членом ЄС. На промисловість також припадає 80% приватних інвестицій у НДДКР.

ВВП . За 2021 рік ВВП зріс на 8,1%. У 2019 році ВВП Словенії зріс на 3,2% та становив 53,3 млрд.дол., у 2018 році ВВП Словенії зріс на 6,4% та становив 50,5 млрд.дол., у 2017 році склав 49,2 млрд.дол, у 2016 – 40,4 млрд.дол, у 2015 - 38,4 млрд. дол, у 2014 році склав 37,246 млрд. дол, у 2013 році становив 35,275 млрд. дол, у 2012 році склав 35,466 млрд. дол.

ВВП на душу населення. За 2021 рік ВВП на душу населення зріс на 4,7% і склав 27,4 дол. У 2019 році – 28,140 дол., у 2018 році – 24,277 дол, у 2017 році – 23,646 дол, у 2016 – 19,451 дол, у 2015 році – 18 600 дол, у 2014 році - 18 065 дол, у 2013 році - 17 128 дол, у 2012 році – 17 244 дол.

З 1 січня 2022 року рівень мінімальної заробітної плати зріс до 1114 євро.

Структура ВВП: послуги – 36 %, промисловість – 54 %, сільське і лісове господарство – 10 %.

Провідні сектори економіки: машинобудування, фармацевтика, чорна металургія, текстильна промисловість, виробництво електроприладів, деревообробна промисловість, виробництво спортивних товарів, сільське господарство.

Інвестиції:

Прямі інвестиції Словенії за кордон на кінець 2021 року становили 7,0 млрд євро і порівняно з кінцем 2020 року зросли на 1,7%. Таким чином, прямі інвестиції Словенії склали 14,8% ВВП, що на 0,7% більше, ніж у 2020 році.

Дані та аналіз ОЕСР показують, що щодо частки вхідних прямих іноземних інвестицій у ВВП та частки обсягу прямих іноземних інвестицій у ВВП, Словенія продовжує займати позицію серед шести останніх держав-членів ЄС.

Головними інвесторами в економіку Словенії є: Австрія, Швейцарія, Німеччина, Італія, Хорватія, Нідерланди, Франція, Люксембург, Велика Британія, Кіпр.

Консолідований Державний борг Республіки Словенія за 2021 рік склав 42,9 млрд. дол. США.

Ключовими торговельними партнерами в Словенії є Німеччина, Італія, Австрія, Хорватія, Франція.

Торговельно-економічні відносини між Україною та Словенією мають динамічний характер. 

Протягом 2009-2013 років спостерігалося постійне зростання обсягів взаємної торгівлі зі 196 млн. дол. США у 2009 р. до 341 млн. дол. США у 2013 р. 

За 2014-2015 рр. обсяги торгівлі скоротилися майже в 2 рази до 172 млн. дол. США. 

Відтоді, з 2016 року зберігається постійне зростання та відновлення обсягів взаємної торгівлі по всім позиціям.

У 2022 році обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Словенією склав 332,3 млн дол. США, зменшення на 17,3%. При цьому експорт українських товарів та послуг до Словенії склав 77,4 млн дол. США та зменшився на 24%. Імпорт товарів та послуг зі Словенії в Україну склав 254,9 млн дол. США, що на 15% менше, ніж у 2021 році. Сальдо торгівлі зі Словенією негативне і складає – 177,5 млн дол. США.

У 2022 році двосторонній товарообіг склав 307,1 млн дол. США та зменшився у порівнянні з 2021 роком на 15,4%, при цьому експорт товарів з України до Словенії склав 59 млн дол. США та зменшився на 21,9%, імпорт словенських товарів в Україну склав 248,1 млн дол. США та зменшився на 13,8%. Негативне сальдо для України  за цей період склало -189,1 млн дол. США.

У структурі експорту українських товарів до Словенії переважають поставки: деревини і виробів з деревини – 21,8% (↑1,0%); цукру і кондитерських виробів з цукру – 11,4% (↑ у 535 разів); електричних машин – 8,2% (↓41,9%); залізничних  локомотивів – 6,8% (↓10,1%); чорних металів – 6,1% (↓76,9%); меблів – 5,2% (↓28,1%).

У структурі імпорту словенських товарів домінують поставки: фармацевтичної продукції – 44,2% (↓10,4%); електричних машин – 11,5% (↓28,7%); реакторів ядерних, котлів, машин – 6,0% (↓46,3%); паперу та картону – 5,1% (↑11%); засобів наземного транспорту крім залізничного – 4,5% (↑ 2,8 разів); різних харчових продуктів – 3,7% (↓48,3%).


У 2022 році обсяги торгівлі послугами склали 25,2 млн дол. США та знизились у порівнянні з 2021 роком на 34,5%, при цьому експорт послуг з України до Словенії склав 18,4 млн дол. США і зменшився на 30,1%, імпорт словенських послуг в Україну склав 6,8 млн дол. США та зменшився на 44%. Позитивне для України сальдо за цей період склало +11,6 млн дол. США.

У структурі експорту послуг до Словенії з України домінували:

ділові послуги – 83,9%;

транспортні послуги – 13,4%;

послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 1,4%.

У структурі імпорту послуг із Словенії до України домінували:

транспортні послуги – 34%;

ділові послуги – 14%;

послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 11,5%;

послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 10,2%;

послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 9,4%.

Інвестиційне співробітництво: за офіційними даними НБУ станом на 2021 рік загальний обсяг прямих інвестицій з Республіки Словенія в Україну склав 71,5 млн. дол. США., з яких 24,1 млн. – інструменти участі в капіталі, 47,3 млн. – боргові інструменти.ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ


 

Загалом зменшилися на 17,3% (332,3 млн. дол. США)


 

ТОВАРИ

ПОСЛУГИ

Загалом зменшилися на 15,4%

(307,1 млн. дол. США)

Загалом зменшилися на 34,5%

(25,2 млн. дол. США)Експорт з України

Імпорт зі Словенії

Експорт з України

Імпорт зі Словенії

зменшився на 21,9%

зменшився на 13,8%

зменшився на 30,1%

зменшився на 44%

59 млн.

дол. США

248,1 млн.

дол. США

18,4 млн.

дол. США

6,8 млн.

дол. США


Як заснувати компанію в Словенії: https://www.investslovenia.org/business-environment/establishing-a-company/

Реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю з одним засновником можна здійснити онлайн через державний портал e-VEM ( http://evem.gov.si ) і ця послуга є безкоштовною. Для того, щоб зареєструвати ТОВ таким чином, засновник повинен мати: отримати словенський цифровий сертифікат, наданий одним із центрів сертифікації; отримати словенський податковий номер в офісі податкової адміністрації ; використовувати встановлену форму Акту про заснування; відкрити електронну книгу рішень; і повністю сплатити капітал готівкою.

Товариство з обмеженою відповідальністю з одним або кількома засновниками можна зареєструвати в будь-якому зі 150 словенських бізнес-центрів (SPOT) по всій Словенії. Реєстрація безкоштовна. Для того, щоб зареєструвати ТОВ у такий спосіб, необхідно виконати певні умови: подати встановлену форму Акту про заснування та повністю внести статутний капітал готівкою. При реєстрації повинні бути присутні всі засновники компанії.

Коли компанія зареєстрована в Інтернеті або через SPOT, вона також автоматично вноситься до судового реєстру та до Словенського бізнес-реєстру AJPES (Агентство Республіки Словенія з публічної юридичної документації та супутніх послуг). 

Якщо певні умови для реєстрації компанії онлайн або через SPOT не виконуються, ТОВ необхідно зареєструвати через нотаріуса з витратами від 300 до 500 євро. Податковий номер Словенії необхідно отримати в офісі податкової адміністрації перед реєстрацією.

Словенське законодавство не обмежує іноземців в відкритті і веденні бізнесу в країні. Сектори економіки відкриті для інвестицій, але в окремих випадках іноземці не мають права мати 100% власності бізнесу. Це стосується таких сфер:

-    49% власності в аудиторських компаніях

-    33% власності в компаніях телебачення чи новин

-    24% власності в брокерських компаніях

-    20% власності в інвестиційних фондах

-    10% власності в компаніях з управління фондами, що спеціалізуються на проектах з приватизації.

Компанії та приватні підприємці, не зареєстровані в Словенії (іноземні компанії та іноземні приватні підприємці), можуть здійснювати свою діяльність через філію, зареєстровану в Словенії. Філія не є юридичною особою, але може здійснювати всю господарську діяльність, яку може здійснювати материнська компанія. Філія здійснює свою господарську діяльність від імені та за дорученням материнської компанії. 

У господарських операціях необхідно використовувати назву та адресу материнської компанії. Материнська компанія несе відповідальність за всіма зобов'язаннями філії. Положення про зареєстровані назви, юридичні адреси, господарську діяльність, представництва та комерційну таємницю також поширюються на філії. 

Відділення іноземної компанії можна зареєструвати через нотаріуса. Призначення довіреної особи є обов’язковим, хоча не обов’язково, щоб довірена особа мала постійне місце проживання в Словенії. Заява про реєстрацію має бути подана представником іноземної компанії та повинна містити назву філії та її юридичну адресу, її діяльність, довірену особу та інші відомості та супроводжувати встановленими документами. Філії іноземних компаній мають подавати річні звіти.

Словенське законодавство про державні закупівлі регулює правила укладання договорів відповідно до директив ЄС.

Закон Респуліки Словенія про державні закупівлі представляє імплементацію Директиви 2014/24/EС та Директиви 2014/25/EС. Він охоплює сфери будівництва, постачання та надання послуг, що укладаються центральними органами влади (уряд, регіональні та місцеві органи влади та установи), а також державними, напівдержавними та приватними структурами, які працюють у водній, енергетичній, транспортній та поштовій сфері (комунальні галузі). 

Закон Респуліки Словенія про державні закупівлі в галузі оборони та безпеки являє собою імплементацію Директиви 2009/81 / ЕС. Він охоплює будівельні роботи, поряд із контрактами на постачання та надання послуг, що укладаються в секторах оборони та безпеки.

Участь іноземних учасників торгів

Законодавство суворо забороняє будь-які дії органів державної влади, які б дискримінували іноземних учасників торгів.

Види процедур державних закупівель

Закон про державні закупівлі передбачає такі процедури:

- процедура низької вартості, яка може бути використана лише для державних закупівель до певного граничного значення: для товарів та послуг орієнтовною вартістю до 144 000 євро та для будівельних робіт з оціночною вартістю від 40 000 до EUR 500 000 (загальні сфери) та/або від 100 000 євро до 1 000 000 євро (інфраструктура);

- відкрита процедура, при якій кожен учасник, який відповідає критеріям відбору, може подати тендер. Більшість державних закупівель призначається у відкритому порядку;

- обмежена процедура, яка є двофазною процедурою: на першій фазі відома спроможність учасників торгів, а друга фаза зарезервована для комерційних аспектів торгів;

- процедура переговорів (у двох формах);

- інноваційне партнерство;

- конкурентний діалог або конкурентна процедура з переговорами;

- три види укладення договорів: рамкові угоди, електронні аукціони та динамічна система закупівель.

Закон про державні закупівлі в галузі оборони та безпеки має окремі особливості щодо процедур закупівель.

Інформація про державні закупівлі

Усі державні закупівлі, оціночна вартість яких перевищує певні граничні значення, повинні бути опубліковані на словенському порталі державних закупівель (Єдиний інформаційний портал), а у випадку більш високих цінностей - також в Офіційному журналі ЄС (TED).

Публікація публічної закупівлі складається з інформації про замовника, предмет закупівлі, критерії відбору, інформація про наявність тендерної документації, час та місце подання тендерної пропозиції, орієнтовний графік прийняття рішення стосовно укладання договору та контактної особи, яка може надати додаткові пояснення.

Єдиний інформаційний портал

На єдиному інформаційному порталі (www.enarocanje.si) має бути опубліковано:

- державні закупівлі із загальної сфери, орієнтовна вартість яких перевищує 20 000 євро (на товари та послуги) та/або 40 000 євро (на будівництво);

- державні закупівлі з інфраструктурної сфери, вартість яких перевищує 50 000 євро (для товарів і послуг) та/або 100 000 євро (на будівництво); і

- державні закупівлі у сфері оборони та безпеки, вартість яких перевищує 40 000 євро (на товари та послуги) та/або 80 000 євро (на будівництво).

Єдиний інформаційний портал надає всю необхідну інформацію безкоштовно. Інформація є лише словенською мовою, але іноземні учасники торгів також можуть подавати заявку.

Офіційний журнал ЄС

Замовник надсилає для публікації в Офіс офіційних публікацій Європейських Співтовариств усі державні договори, вартість яких, за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ), дорівнює або перевищує наступні граничні значення:

- державні закупівлі із загальної сфери, орієнтовна вартість яких перевищує 144 000 євро (на товари та послуги) та/або 5 548 000 євро (на будівництво);

- державні закупівлі з інфраструктурної сфери, вартість яких перевищує 443 000 євро (на товари та послуги) та/або 5 548 000 євро (на будівництво);

- державні закупівлі із сфери оборони та безпеки, вартість яких перевищує 400 000 євро (на товари та послуги) та/або 5 548 000 євро (на будівництво).

Такі державні закупівлі публікуються в Офіційному журналі ЄС (TED), а також на єдиному словенському інформаційному порталі. В Офіційному віснику ЄС коротка інформація про публікацію доступна англійською та іншими європейськими мовами.

Тендерна документація

Публікація публічної закупівлі повинна містити інформацію, де є доступною тендерна документація. Основна тендерна документація зазвичай публікується в Інтернеті; учасники торгів також можуть отримати тендерну документацію особисто, поштою, електронною поштою або факсом. Тендерна документація, як правило, доступна безкоштовно.

Подання пропозиції

Тендерна документація зазвичай доступна лише словенською мовою, і замовник також вимагає подати тендерну документацію словенською мовою. Іноземні учасники торгів можуть перекласти тендерну документацію зі словенської мови, а потім перекласти тендерну документацію на словенську мову; зв’язатися з місцевим словенським партнером, щоб подати спільну заявку; або залучити словенську дорадчу компанію, яка готує пропозицію.

Замовники можуть вимагати, щоб іноземні учасники торгів подали відповідні доказові документи від компетентних іноземних державних органів (якщо такі документи відсутні, учасник торгів може підписати заяву про те, щоб визнати, що вони відповідають певним критеріям відбору). Гарантія пропозиції зазвичай вимагається.

Відкриття торгів

Сесія відкриття торгів є публічною, за винятком випадків процедури публічних закупівель з переговорами та без попередньої публікації або конкурсної процедури з переговорами, коли замовник відповідно до закону не публікує повідомлення про державні закупівлі та проводить переговори з одним учасником торгів.

Обрання

Підрядні органи відбору обирають найбільш вигідну пропозицію на основі критеріїв, описаних у тендерній документації. Критерії не повинні бути дискримінаційними; вони повинні відповідати недискримінаційній процедурі відбору. Вони повинні бути логічно пов’язані з предметом публічних закупівель.

У відносно простих процедурах державних закупівель, критерій присудження, як правило, є найнижчою ціною. У складних процедурах державних закупівель критерії присудження зазвичай відображають найбільш вигідну пропозицію в поєднанні з різними іншими критеріями.

Правовий захист учасників торгів

Порядок перегляду у Словенії регулюється Законом про правовий захист у процедурах публічних закупівель. Якщо учасник тендеру вважає, що критерії присудження були дискримінаційними, в процедурах державних закупівель були деякі помилки або не були дотримані акти щодо державних закупівель, він може звернутися до Національної комісії з перегляду процедур публічних закупівель, яка є державним органом, створеним для контролювати законність процедур державних закупівель у Словенії.

Торгово-промислова палата Словенії  https://www.gzs.si/
Енергетична торгова асоціація https://ezs.si/
Торговельна асоціація ярмарок https://www.gzs.si/zbornica_industrije_sejmov_in_srecanj/
Асоціація сільськогосподарських виробників https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij
Туристична асоціація Словенії https://tgzs.si/domov/


Важливим кроком для активізації українсько-словенського торговельно-економічного співробітництва, стало підписання у листопаді 2014 року між ТПП України та Словенії Угоди про заснування Українсько-словенської ділової ради. Налагодження прямих контактів між українськими підприємствами та потенційними словенськими партнерами, що забезпечується у рамках функціонування Українсько-словенської ділової ради, сприяє розширенню ринків збуту українських товарів.
Статистичні дані Республіки Словенія

www.stat.si

Профайл Словенії

Інформація щодо оподаткування в РС

https://www.investslovenia.org/business-environment/taxes-and-accounting/

Інформація щодо режиму іноземного інвестування

https://www.investslovenia.org/business-environment/fdi-in-slovenia/Огляд ключових секторів економіки Словенії:
Автомобілебудування

http://www.investslovenia.org/industries/automotive/ 


Хімія і фармацевтика

https://www.investslovenia.org/industries/chemicals-and-pharmaceuticals


Електрична промисловість і електроніка

https://www.investslovenia.org/industries/electrical-and-electronics


Інформаційно-комунікаційні технології

https://www.investslovenia.org/industries/ict


Логістика і дистрибуція

https://www.investslovenia.org/industries/logistics-and-distribution


Машинобудування і металообробка

https://www.investslovenia.org/industries/machining-and-metalworking


Деревопереробна промисловість

https://www.investslovenia.org/industries/wood-processing

Державне агентство з питань підприємництва, інновацій, інвестицій та туризму Словенії

http://www.spiritslovenia.si/en

Платформа обміну бізнес-пропозиціями Business Opportunities Exchange System (BORZA) - http://www.borza.org/en

База словенських компаній-експортерів http://www.sloexport.si/en/

Міжнародні торгово-промислові  виставки і ярмарки, 

що проводяться у 2023 році в Словенії

 

Місто проведення виставкового заходу

Назва виставкового заходу

(мовою оригіналу та в перекладі українською)

Термін проведення виставкового заходу

Організатор виставкового заходу

(поштова адреса мовою оригіналу)

Спеціалізація виставкового заходу

м.Любляна

ALPE-ADRIA

Tourism and Leisure Show


Виставка з туризму та відпочинку

26.01.2023-39.01.2023

Ljubljana Exhibition and Convention Centre
Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 (0)1 3002600
Fax: +386 (0)1 3002628

www.ljubljanafair.com


http://www.alpeadria.si/en


Туризм, відпустки, подорожі, дозвілля

м.Цельє

Agritech 

 

Міжнародна виставка агротехніки

09.02.2023 -  13.02.2023

Celjski Sejem d.d. 

Dečkova 1, 3102 Celje 

T: +386 3 54 33 000

F: +386 3 54 19 164

E: [email protected]

 

http://agritech.ce-sejem.si/en/

 

Сучасні агротехнології, будівництво агромашин та техніки, лісогосподарська технікам.Цельє

MIS International Industry Fair

 

Міжнародна промислова виставка

17.04.2023 -  21.04.2023

Celjski Sejem d.d. 

Dečkova 1, 3102 Celje 

T: +386 3 54 33 000

F: +386 3 54 19 164

E: [email protected]

 

http://www.ce-sejem.si

 

https://ce-sejem.si/sejmi/mednarodni-industrijski-sejem/

 

Промислова електроніка, промислове очищення, виробництво машин та інструментів, провідні  технології, зварювальні технологіїм.Горня Радгона

International Fair of Agriculture and Food AGRA


Міжнародний  ярмарок сільського господарства та продовольства AGRA

20.08.2023 – 25.08.2023

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2
SLO-9250 Gornja Radgona, Slovenia
Tel: +386 (0)2 5642100
Fax: +386 (0)2 5642160
[email protected]


http://www.sejem-agra.si

 

Харчова промисловість, агрокультура, пакування та логістика

м.Горнья Радгона

International Fair of Packaging, Packaging Techniques and Logistics INPAK


International Fair of Packaging, Packing Techniques and Logistics


Міжнародна виставка упаковки, способів пакування та логістики

20.08.2023 – 25.08.2023

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2
SLO-9250 Gornja Radgona, Slovenia
Tel: +386 (0)2 5642100
Fax: +386 (0)2 5642160


[email protected]


http://www.inpak.pomurski-sejem.si

 

Пакувальні вироби, пакувальні технології, логістика

м.Цельє

MOS Celje

International Trade Fair


Міжнародна виставка будівельних матеріалів та технологій

14.09.2023 – 18.09.2023

Celjski Sejem d.d. 

Dečkova 1, 3102 Celje 

T: +386 3 54 33 000

F: +386 3 54 19 164


E: [email protected]

http://www.ce-sejem.si


Будівництво та конструювання будинків, виробниче обладнання,  туризм, бізнес-послуги

 


Кілька факторів роблять Словенію привабливим місцем для торгівлі та інвестицій. Словенія, створена парламентською демократією зі стабільною правовою та нормативною базою, має чудову та повністю модернізовану комунікаційну та транспортну інфраструктуру з великим портом на Адріатичному морі, що забезпечує легкий доступ та близькість до ринків Центральної Європи та Балкан. Уряд перебуває на ранніх етапах будівництва другої залізничної лінії від порту Копер до внутрішнього міста Дівача, що значно збільшить його спроможність переміщувати вантажі до Центральної Європи. Він має добре освічену та професійну робочу силу з високим рівнем володіння англійською мовою та низку фірм, що спеціалізуються у галузях високих технологій. 

Як член Шенгенської зони, ЄС та єврозони, Словенія добре інтегрована у великі європейські та регіональні ринки. Банківський сектор Словенії стає все більш відкритим, оскільки в останні роки уряд продав більшу частину своєї частки в Nova Ljubljanska Banka (NLB), Nova Kreditna Banka Maribor (NKBM) і Abanka. 

Основні галузі, що розвиваються, включають сектор високих технологій, інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ), енергетика, фінансові послуги, хімічна промисловість, фармацевтика та логістика/транспорт.

При МЗС України створено Раду експортерів та інвесторів України. 

На сайті РЕІ https://rei.mfa.gov.ua/ можна ознайомитися з актуальною інформацією щодо потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів з українськими партнерами.

Як надіслати звернення української компанії щодо надання сприяння у просуванні продукції за кордоном можна знайти за цим посиланням.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux